Nyitólap > Lovak >

Ki végezhet lovas szolgáltató tevékenységet?

Megjelent az Önkormányzati Miniszter rendelete arról, hogy ki és milyen feltételekkel végezhet lovasoktatást, terápiás lovagoltatást. A cél, hogy hozzáértő emberek végezzék a lovakkal és a vendégekkel való foglakozást. A hozzáértés legbiztosabb jele az alkotók szerint, hogy van róla papír.

A rendelet alapján a lovagoltatás, lovas oktatás, lovas terápia, terep- vagy túralovaglás nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység lesz ezentúl. A nyilvántartásba vételt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal végzi, 15 napos határidővel. A tevékenység a kérelem benyújtásával egy időben megkezdhető, de ha a hivatal elutasítja azt, fel kell hagyni vele.

A nyilvántartásba vétel alapvető feltételei, hogy a tevékenységet végzőnek legyen telephelye az EU-ban, illetve ne legyen 60 napot meghaladó köztartozása, illetve vezetője a kérelem benyújtását megelőző egy évben nem volt vezetője olyan vállalkozásnak, ami megsértette az állategésszégügyi és állattartási előírásokat.

Ezen túl szakmai feltételeknek is meg kell felelnie: legalább egy lovastúra-vezető képesítéssel rendelkező, ha lovas terápiás szolgáltatást nyújt, akkor még legalább egy, a feltételeknek megfelelő gyógypedagógust is foglalkoztat.

A hivatal a nyilvántartásba vétel megtörténtekor kiad egy nyilvántartási számot, melyet a telephelyeken jól látható helyeken ki kell függeszteni.

A rendelet betartását a közegészségügyi, illetőleg az állatvédelmi ellenőrzésre feljogosított szervek és az MgSzH ellenőrzi, jogsértés észlelése esetén a külön jogszabályokban meghatározott szankciókat alkalmazzák.

Legyen felelőse a dolgoknak

A szakmai tevékenységért felelős személy felelős a lovas szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges - a rendeletben, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírt -személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosításáért. Neki a szolgáltatás időtartama alatt a vendég számára folyamatosan rendelkezésre kell állnia.


Engedélyköteles lesz a lovagoltatás

Ezen túl köteles gondoskodni arról, hogy a tevékenységhez használt ló a vendég által igénybevett lovas szolgáltatás céljára alkalmas, megfelelően idomított, szakszerűen jártatott, megfelelő állategészségügyi és tápláltsági állapotban, erőnlétben legyen, és általános ápoltsági színvonala az elvárható követelményeknek megfeleljen. A lovasterápia szolgáltatáshoz használt lónak az említetteken túlmenően a lovasterápia céljára is alkalmasnak (megfelelően képzettnek) kell lennie.

Terep- és túralovaglás esetén minden megkezdett tizenkét fő létszámú csoport esetén legalább egy kísérőt kell a csoport mellé adni. A terep- és túralovaglás megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a vendég lovas tudása a terep- és túralovaglásnak megfelelő szintű.

Alkohol, kábítószer vagy egyéb, az ítélő- és reakcióképességet hátrányosan befolyásoló szer hatása alatt álló személyt nem szabad lóra ültetni, a tiltást több nyelven ki kell függeszteni, jól látható helyen.

Tárgyi feltételek

A szolgáltatási helyen legalább öt, egyenként legalább négyéves, lóútlevéllel rendelkező lóval kell rendelkezni, melyek megfelelnek a vonatkozó állategészségügyi szabályoknak. Ahány ló, annyi használható állapotú lószerszám megléte is feltétel.

Sánta, sérült vagy beteg lovat a szolgáltatásban használni tilos.

Ha istállóban tartják a lovakat, akkor csak boxos tartás megengedett. Az istálló belmagasságának legalább 2,5 méteresnek kell lennie, az egyes bokszok alapterületének pedig legalább 9 m2-nek, és egyik oldaluk sem lehet rövidebb 2,5 méternél.

Boxos tartás esetén szükséges továbbá egy 150 négyzetméteres pihentető karám megléte. Félnomád tartás esetén minden lóra 1000 négyzetméternyi bekerített területnek kell jutnia, valamint lovanként legalább 8m2 alapterülető, 2,5 méter magas, legalább három oldalról zárt beállóra is szükség van.

Már működő lovas szolgáltatók számára a rendelet hatályba lépésétől egy év áll rendelkezésre a regisztáció megtételére.

A rendelet teljes szövege letölthető innen (pdf).