Nyitólap > Lovas képzések 2008 > Iskolarendszeren belüli képzések >

Lótenyésztő

Speciális tenyésztési szakmai ismeretekkel rendelkező agrármérnökök, állattenyésztő mérnökök, állatorvosok továbbképzése, akik képesek a lótenyésztés és -tartás területén az üzemek valamint az egyesületekbe tömörülő kistenyésztők fokozódó igényeit kielégíteni; a sport- és vágóló- előállításban egyaránt megfelelő szakmai és marketingismeretekkel rendelkezzenek. A hallgatók megismerkedhetnek a lótenyésztéshez kapcsolódó diszciplínák legújabb kutatási eredményeivel.


Gyorsinfó

Szakképesítés megnevezése:Lótenyésztő
Betölthető munkakör (FEOR):Lótenyésztő szakmérnök (mérnöki alapdiploma esetén), lótenyésztési szakelődó (nem mérnöki alapdiploma esetén)
Szakképesítés köre:

A szakképzésben való részvétel feltételei

Szakirányú agrárüzemmérnök, agrármérnök, állatorvos, biológus főiskolai vagy egyetemi diploma.

A képzés időtartama

4 félév

A képzés főbb témakörei

Alapozó tantárgyak: biometria, környezetvédelem, genetika, anatómia, szaporodásbiológia, lótakarmányozás és tartástechnológia, lóegészségtan takarmánynövény-termesztés és gyepgazdálkodás, tenyésztéspolitika és tenyésztésszervezés.Szaktárgyak: sport- és versenylótenyésztés, húslótenyésztés és alternatív lóhasznosítás, lovak küllemi és mozgásbírálata, fajtafenntartás és génmegőrzés, biotechnológia és származásellenőrzés, teljesítényvizsgálat és tenyészértékbecslés, ágazati ökonómia, kereskedelem és marketing.

Előírt vizsgarészek

A tantárgyak a félévek végén gyakorlati jeggyel, kollokviummal vagy szigorlattal zárulnak. Sikeres teljesítésük esetén záróvizsgára bocsátható a hallgató, melynek feltétele a szükséges kreditszám: 120.

A képzést nyújtó iskolák:

Név
Cím
OM azonosító
Jelenkezés
Honlap
E-mail cím
Telefonszám
Fax
Kaposvári Egyetem 7400 Kaposvár, Guba Sándor u.40. június 15. www.ke.hu novak.balazs@ke.hu +36 82 414-118
Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter Károly utca 1 június 30 mkk.szie.hu galambosi.imrene@mkk.szie.hu +36 28 522-00 mellék:1602 +36 28/522-00 mellék: 1602