Nyitólap > Lovas képzések 2008 > Iskolarendszeren belüli képzések >

Ménesgazda

Olyan sokoldalú lovas szakemberek képzése a cél, akik képesek nagyobb lovas létesítmények, ménesek telepvezetői, irányítói feladatait ellátni. Irányítják a tenyésztési munkát, párosítási terveket dolgoznak ki, koordinálják a telep életét, ismerve a minőségi tenyésztéshez szükséges takarmányozási és tartástechnológiai irányelveket, biztosítják a korszerű és piacképes lótartás feltételeit, valamint részt vesznek a lovak kiképzésében, tenyész-szemlékre, vizsgákra történő felkészítésében. Ismerik a lovak legfontosabb hasznosítási irányait, a ló- és lovassportok főbb szabályait, lényegét. Adott esetben részt vesznek lovasrendezvények szervezésében, lebonyolításában. A szükséges gazdasági pénzügyi, jogi ismeretek és informatikai tudás birtokában közreműködnek a létesítmény gazdasági életének irányításában, valamint az adminisztratív munkában.


Gyorsinfó

Szakképesítés megnevezése:Ménesgazda (OKJ: 55 6203 04)
Betölthető munkakör:A ménesgazda végzettségű szakember képes az önálló és biztonságos munkavégzésre a lótenyésztés, lovassportok, lóversenyzés területén. Szervezi és irányítja a lótenyésztő vállalkozások folyamatosan jelentkező üzemeltetési munkáit, napi feladatait. Elvégzi a szakterületen jelentkező adminisztratív jellegű feladatokat, vezeti a szükséges bizonylatokat, feljegyzéseket, adott esetben számítógépes adatnyilvántartást végez. A fentieknek megfelelően a végzett szakemberek leendő munkahelyeiként - a teljesség igénye nélkül - jelölhetők meg: lovas vállalkozások, lótenyészetek, ménesek, lovasiskolák, lovas szervezetek (lótenyésztő egyesületek).
Szakképesítés köre:Felsőfokú szakképesítés

A képzés formája

  • Nappali tagozatos államilag finanszírozott felsőfokú szakképzés,
  • vagy nappali tagozatos költségtérítéses felsőfokú szakképzés

A szakképzésben való részvétel feltételei

A felvétel feltétele középiskolai érettségi bizonyítvány.

A képzés szerkezete

A képzés szerkezeteA képzés gyakorlat orientált, nappali tagozaton történik. A képzésben, - ha még nem voltak részesei felsőfokú szakképzésnek - részt vehetnek főiskolai, vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők is. A szakképesítés megszerzése után a szakembereknek lehetőségük nyílik - a megszerzett kreditek beszámításával - szakirányú BSc szinten tanulmányaik folytatására. Előre egyeztetett feltételek szerint lehetőség nyílik más, lovas szakirányú képesítések megszerzésére (pl.: lovastúra-vezető).

A képzés főbb témakörei

  • Alapismereti, képességfejlesztési modulok: Lóhasználat, hajtási ismeretek, Lovaglási, lovasoktatási ismeretek, Munka-, tűz-, és balesetvédelem, biztonságtechnika, Számítástechnika és informatika, Idegen nyelv, lovas szaknyelv, Műszaki alapismeretek
  • Kötelező szakmai modulok: Anatómia és élettan, Állategészségtan és higiénia, Szaporodásbiológia, Takarmányozástan, Tartástechnológia, Lótenyésztés Legeltetés, gyephasznosítás, Genetikai alapismeretek, Lovassportszervezés, Számviteli és pénzügyi ismeretek, Vállalkozási ismeretek, Szervezési és vezetési ismeretek, Jogi ismeretek, Viselkedéskultúra és lovasetika, Baleset és sérülésvédelem, Az EU szervezete és működése
  • Választható speciális modulok: Lovaglás, Lovasturizmus Lovaskultúra és hagyományok Idegenforgalmi ismeretek Üzleti kommunikáció Szakfordítás Természet- és tájvédelem Takarmányok tárolása, tartósítása

Előírt vizsgarészek

Írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsga.

A képzést nyújtó iskolák:

Név
Cím
OM azonosító
Honlap
E-mail cím
Telefonszám
Fax
Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. http://www.mtk.unideb.hu/ 34/569232 34/569232
Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16. http://www.georgikon.hu/ oak kukac georgikon.hu
bartos-a kukac georgikon.hu
(83) 545-000 (83) 510-167